Produkt- och säkerhetsdatablad finns under produktfliken ovan.


Välkommen till STARTA MARIN

STARTA MARIN är ett nytt professionellt sortiment med kemprodukter och smörjmedel avsedda för marint bruk.
Vi har egna utvalda produkter av högsta kvalitet för att tillfredsställa alla användare. STARTA MARIN har vi designat och produktutvecklat under flera år. Vårt motto har hela tiden varit kvalitet – för marint bruk. Vi tycker resultatet blivit mycket bra – och dessutom riktigt prisvärt!
........................................................................................................